Waharman, W. (1) “TINJAUAN KESATUAN DARI KEPELBAGAIAN MENURUT KITAB-KITAB INJIL DAN SURAT-SURAT PAULUS”, Manna Rafflesia, 5(1), pp. 18-36. doi: 10.38091/man_raf.v5i1.96.