Waharman, W. (1). TINJAUAN KESATUAN DARI KEPELBAGAIAN MENURUT KITAB-KITAB INJIL DAN SURAT-SURAT PAULUS. Manna Rafflesia, 5(1), 18-36. https://doi.org/10.38091/man_raf.v5i1.96